• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

19 lis 2021

MY – pracownicy socjalni …

„ Staram się tak żyć, żeby to miało sens. W tym, co robię, nie ma żadnej świętości. Ja umiem, próbuję poprawić czyjś los.
To zwykły odruch i sprawia mi to przyjemność i już kropka” – Anna Dymna

 

Nie oceniać, nie krytykować, ale wspierać, motywować i pomagać w potrzebie. To główne zadania naszej pracy. Zawód pracownika socjalnego,  rozumiany jest przez nas wykonujących ten zawód, jako pochylenie się nad losem drugiego człowieka, nad jego bólem, problemami … Zrozumienie innej osoby, próba wejścia w jego położenie jest zadaniem niezwykle trudnym i wymagającym. Chcemy nieść pomoc, chcemy być wytrwali i silni w realizowaniu wyzwań wpisanych w nasz zawód, chcemy dawać nadzieję na godne życie w sensie codziennych zmagań. Nasz zawód wymaga ciągłego doskonalenia, fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. Wiemy,  że nasza praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które powinno budzić szacunek wśród społeczności lokalnej. W wielu sytuacjach czujemy satysfakcję z wykonywanych zadań i radość, kiedy słyszymy małe, ale jakże wielkie słowo: DZIĘKUJĘ. To właśnie ono pozwala nam wierzyć, że nasza praca ma sens, jest ważna i potrzebna. Zdarza nam się czuć zmęczenie i niemoc z braku postępów w procesie pomagania, ale nie zmienia to naszego spojrzenia na wsparcie drugiej osobie i wierzymy w nie do końca.

Wszystkim pracownikom naszego OPS i Klubu Seniora, pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu oraz wszystkim osobom, które poświęcają swoje życie drugiemu człowiekowi, życzymy wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także wiele sił w szlachetną i ofiarną pracę dla najbardziej potrzebujących. Niech ta praca daje nam jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

 

czytaj więcej
16 lis 2021

SEZON GRZEWCZY – WARTO PAMIĘTAĆ O REGULARNYCH PRZEGLĄDACH

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, przypominamy o regularnych przeglądach urządzeń grzewczych. Regularny monitoring aparatury grzewczej to gwarancja bezpieczeństwa i sprawności instalacji. Nie warto zwlekać ze sprawdzeniem pieca, grzejników, zaworów i rur, ponieważ ich ewentualne awarie wygenerują znacznie wyższe koszty niż cena przeglądu. Kontrolę instalacji należy potraktować jako inwestycję w bezpieczeństwo, a zarazem niezawodność systemu grzewczego.

Pamiętajmy !

 

czytaj więcej
16 lis 2021

OGÓLNOPOLSKA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

Informujemy, że pod numerem +48 222 309 900 można skonsultować się z doradcami w ramach telefonu zaufania Linii Pomocy Pokrzywdzonym dla ofiar przestępstw (m.in. przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci).
SIEĆ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM:
- zapewnia dostęp do pomocy psychologicznej i prawnej, świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail info@numersos.pl
- zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu drogą telefoniczną
- upowszechnia wiedzę na temat na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem
- promuje system pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom
- informuje o Funduszu Sprawiedliwości – działaniach, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informuje o konkursach i naborach wniosków, wsparciu merytorycznym.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym udziela wsparcia 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

czytaj więcej
09 lis 2021

POMÓŻMY !

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce niedawno – zniszczenie na skutek pożarów dwóch obiektów mieszkalnych w Boleminie i Osiedlu Poznańskim – a także wielkim odzewem wśród mieszkańców naszej Gminy i gmin ościennych, którego celem jest pomoc rzeczowa dla poszkodowanych rodzin, prosimy o kontakt z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie tel.: 733 955 800.

Przypominamy o numerach  kont bankowych dla osób chętnych służyć wsparciem finansowym dla pogorzelców:
46 1940 1076 3134 8713 0002 0000 - dopisek „POGORZELCY BOLEMIN”
94 1940 1076 3134 8713 0003 0000 - dopisek „POGORZELCY OSIEDLE POZNAŃSKIE”

 

czytaj więcej
20 paź 2021

BANK ŻYWNOŚCI PODPROGRAM 2021 RUSZYŁ

W dniach 19 - 20.10.2021 r. najbardziej potrzebujący mieszkańcy naszej Gminy otrzymają produkty żywnościowe z Banku Żywności. Dzięki ofiarnej pracy osób zaangażowanych w pomoc najbardziej potrzebującym, tym razem do naszej Gminy trafiło blisko 3,15 tony żywności.
Ogromne podziękowania składamy Pani Jolancie Bońkowskiej (radnej Gminy Deszczno oraz sołtysowi Ulimia) za zorganizowanie całej akcji. Ponadto przesyłamy wielkie podziękowania dla wszystkich Radnych i Sołtysów zaangażowanych w pomoc i dystrybucję żywności, Panu Zenona Plucińskiego za wielki trud i zaangażowanie w pomoc naszym mieszkańcom oraz pracownikom Urzędu Gminy.  Pamiętajmy, że trud jest naprawdę ogromny, gdyż cała żywność jest rozładowywana ręcznie.
Jest to pierwsza część wydawanej żywności w ramach Podprogramu 2021. Przypominamy, że można zgłaszać się osobiście do naszego Ośrodka, celem otrzymania skierowania, po uprzednim rozeznaniu sytuacji finansowej osoby samotnej lub rodziny ubiegającej się po pomoc żywnościową. Zapraszamy !

 

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia