• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami otrzymywania świadczenia wychowawczego 500+, które od 1 stycznia 2022 r. jest obsługiwane przez ZUS oraz  nowopowstałego świadczenia "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy", również obsługiwany przez Zakład Ubezpieczenia Społecznego.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia