• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

„ Staram się tak żyć, żeby to miało sens. W tym, co robię, nie ma żadnej świętości. Ja umiem, próbuję poprawić czyjś los.
To zwykły odruch i sprawia mi to przyjemność i już kropka” – Anna Dymna

 

Nie oceniać, nie krytykować, ale wspierać, motywować i pomagać w potrzebie. To główne zadania naszej pracy. Zawód pracownika socjalnego,  rozumiany jest przez nas wykonujących ten zawód, jako pochylenie się nad losem drugiego człowieka, nad jego bólem, problemami … Zrozumienie innej osoby, próba wejścia w jego położenie jest zadaniem niezwykle trudnym i wymagającym. Chcemy nieść pomoc, chcemy być wytrwali i silni w realizowaniu wyzwań wpisanych w nasz zawód, chcemy dawać nadzieję na godne życie w sensie codziennych zmagań. Nasz zawód wymaga ciągłego doskonalenia, fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. Wiemy,  że nasza praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które powinno budzić szacunek wśród społeczności lokalnej. W wielu sytuacjach czujemy satysfakcję z wykonywanych zadań i radość, kiedy słyszymy małe, ale jakże wielkie słowo: DZIĘKUJĘ. To właśnie ono pozwala nam wierzyć, że nasza praca ma sens, jest ważna i potrzebna. Zdarza nam się czuć zmęczenie i niemoc z braku postępów w procesie pomagania, ale nie zmienia to naszego spojrzenia na wsparcie drugiej osobie i wierzymy w nie do końca.

Wszystkim pracownikom naszego OPS i Klubu Seniora, pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu oraz wszystkim osobom, które poświęcają swoje życie drugiemu człowiekowi, życzymy wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także wiele sił w szlachetną i ofiarną pracę dla najbardziej potrzebujących. Niech ta praca daje nam jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia