• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

29 lis 2021

CIDON - POMOC DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Informujemy, że od 1 września 2021 r. w siedzibie Oddziału Lubuskiego Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze mieści się Centrum Informacyjno – Doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).
CIDON to nowy program PFRON realizowany w województwie lubuskim, w ramach którego powstanie Ośrodek Wsparcia i Testów (OWiT) wraz z powołanymi specjalistami ds. zarządzania rehabilitacją.

 

czytaj więcej
19 lis 2021

MY – pracownicy socjalni …

„ Staram się tak żyć, żeby to miało sens. W tym, co robię, nie ma żadnej świętości. Ja umiem, próbuję poprawić czyjś los.
To zwykły odruch i sprawia mi to przyjemność i już kropka” – Anna Dymna

 

Nie oceniać, nie krytykować, ale wspierać, motywować i pomagać w potrzebie. To główne zadania naszej pracy. Zawód pracownika socjalnego,  rozumiany jest przez nas wykonujących ten zawód, jako pochylenie się nad losem drugiego człowieka, nad jego bólem, problemami … Zrozumienie innej osoby, próba wejścia w jego położenie jest zadaniem niezwykle trudnym i wymagającym. Chcemy nieść pomoc, chcemy być wytrwali i silni w realizowaniu wyzwań wpisanych w nasz zawód, chcemy dawać nadzieję na godne życie w sensie codziennych zmagań. Nasz zawód wymaga ciągłego doskonalenia, fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. Wiemy,  że nasza praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które powinno budzić szacunek wśród społeczności lokalnej. W wielu sytuacjach czujemy satysfakcję z wykonywanych zadań i radość, kiedy słyszymy małe, ale jakże wielkie słowo: DZIĘKUJĘ. To właśnie ono pozwala nam wierzyć, że nasza praca ma sens, jest ważna i potrzebna. Zdarza nam się czuć zmęczenie i niemoc z braku postępów w procesie pomagania, ale nie zmienia to naszego spojrzenia na wsparcie drugiej osobie i wierzymy w nie do końca.

Wszystkim pracownikom naszego OPS i Klubu Seniora, pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu oraz wszystkim osobom, które poświęcają swoje życie drugiemu człowiekowi, życzymy wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także wiele sił w szlachetną i ofiarną pracę dla najbardziej potrzebujących. Niech ta praca daje nam jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

 

czytaj więcej
16 lis 2021

SEZON GRZEWCZY – WARTO PAMIĘTAĆ O REGULARNYCH PRZEGLĄDACH

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, przypominamy o regularnych przeglądach urządzeń grzewczych. Regularny monitoring aparatury grzewczej to gwarancja bezpieczeństwa i sprawności instalacji. Nie warto zwlekać ze sprawdzeniem pieca, grzejników, zaworów i rur, ponieważ ich ewentualne awarie wygenerują znacznie wyższe koszty niż cena przeglądu. Kontrolę instalacji należy potraktować jako inwestycję w bezpieczeństwo, a zarazem niezawodność systemu grzewczego.

Pamiętajmy !

 

czytaj więcej
16 lis 2021

OGÓLNOPOLSKA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

Informujemy, że pod numerem +48 222 309 900 można skonsultować się z doradcami w ramach telefonu zaufania Linii Pomocy Pokrzywdzonym dla ofiar przestępstw (m.in. przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci).
SIEĆ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM:
- zapewnia dostęp do pomocy psychologicznej i prawnej, świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail info@numersos.pl
- zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu drogą telefoniczną
- upowszechnia wiedzę na temat na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem
- promuje system pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom
- informuje o Funduszu Sprawiedliwości – działaniach, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informuje o konkursach i naborach wniosków, wsparciu merytorycznym.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym udziela wsparcia 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

czytaj więcej
09 lis 2021

POMÓŻMY !

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce niedawno – zniszczenie na skutek pożarów dwóch obiektów mieszkalnych w Boleminie i Osiedlu Poznańskim – a także wielkim odzewem wśród mieszkańców naszej Gminy i gmin ościennych, którego celem jest pomoc rzeczowa dla poszkodowanych rodzin, prosimy o kontakt z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie tel.: 733 955 800.

Przypominamy o numerach  kont bankowych dla osób chętnych służyć wsparciem finansowym dla pogorzelców:
46 1940 1076 3134 8713 0002 0000 - dopisek „POGORZELCY BOLEMIN”
94 1940 1076 3134 8713 0003 0000 - dopisek „POGORZELCY OSIEDLE POZNAŃSKIE”

 

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia