• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Informujemy, że od 1 września 2021 r. w siedzibie Oddziału Lubuskiego Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze mieści się Centrum Informacyjno – Doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).
CIDON to nowy program PFRON realizowany w województwie lubuskim, w ramach którego powstanie Ośrodek Wsparcia i Testów (OWiT) wraz z powołanymi specjalistami ds. zarządzania rehabilitacją.

 

Obecnie główny zakres działania CIDON obejmuje:
1.    Udzielanie informacji o:
• programach PFRON-u,
• projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,
• obowiązujących systemach orzecznictwa zarówno dla celów rentowych i pozarentowych,  
• możliwościach uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego,
• zaopatrzeniu w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny oraz środki pomocnicze,
• sprawach dotyczących sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych itp.,
• likwidacji barier funkcjonalnych – architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu,
• możliwym wsparciu działalności gospodarczej podejmowanej lub prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnością,
• ulgach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących przepisów,
• ustawowym wsparciu pracodawców osób z niepełnosprawnością,
• instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

2.    Podejmowanie działań związanych z pomocą osobie z niepełnosprawnością, poprzez kontakt z właściwą instytucją według kompetencji, w   tym:
• wsparcie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów,
• pomoc w umówieniu wizyty we właściwej jednostce, czy instytucji,
• weryfikacja sposobu załatwiania sprawy na rzecz danej osoby.

Osoby zainteresowane, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem CIDON w Oddziale Lubuskim – Panem Piotrem Natkańskim pod nr telefonu: 68 422 78 07, 882 789 215 lub e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl.

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia